รองผู้ว่าฯยโสธร นำพุทธศาสนิกชน นุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน

พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร การทำบุญตักบาตรจะต้องทำจิตใจให้ผ่องใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สำรวมกริยาทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อจะได้เกิดอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว http://winne.ws/n27534

686 ผู้เข้าชม
รองผู้ว่าฯยโสธร นำพุทธศาสนิกชน นุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน  

          วันที่ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 06.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางศิริวราพร สร้อยสระคู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรข้าวเหนียว ตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ บริเวณถนนคนเดินยโสธรบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร  ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสาน 

          โดยการทำบุญตักบาตรจะต้องทำจิตใจให้ผ่องใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สำรวมกริยาทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อจะได้เกิดอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง รวมทั้งเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ และสิ่งที่สำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษเอาไว้เพื่อความงดงาม และมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / ส.ปชส.ยโธสร

รองผู้ว่าฯยโสธร นำพุทธศาสนิกชน นุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน
รองผู้ว่าฯยโสธร นำพุทธศาสนิกชน นุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน
รองผู้ว่าฯยโสธร นำพุทธศาสนิกชน นุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ย้อนยุค วิถีถิ่นอีสาน
แชร์