ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”

หนองคาย ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส http://winne.ws/n27555

1.3 พัน ผู้เข้าชม
ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”

       ตักบาตรริมโขงสัมผัสอากาศหนาวเย็น อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดหนองคาย

       นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ที่ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น มีลมพัดเบาๆ อุณหภูมิต่ำสุดริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส

       สำหรับกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดหนองคาย ภาคเอกชนและคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองคาย โดยจะจัดให้มีในเวลา 06.30 น. ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมครั้งแรกในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดหนองคาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีทุกภาคส่วนและประชาชนชาวหนองคาย ออกมาร่วมตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียง.

ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”
ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”
ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง”

ขอบคุณข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์