การทางพิเศษเปิดให้ใช้ฟรี 6 วัน ช่วงวันพยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่คืนนี้ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป

ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจรและขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 http://winne.ws/n27560

909 ผู้เข้าชม
การทางพิเศษเปิดให้ใช้ฟรี 6 วัน ช่วงวันพยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่คืนนี้ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป

       การทางพิเศษเปิดให้ประชาชนใช้ฟรี 6 วัน ช่วงวันพยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่คืนนี้ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป

       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ตามที่รัฐบาลประกาศวันหยุดพิเศษทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน กทพ. จึงได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-ชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก ช่วงบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ ทั้ง 2 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ของกรมทางหลวง 

       ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจรและขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application "EXAT Portal" ได้อีกหนึ่งช่องทางขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์