คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 มุ่งปลดหนี้ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทั้งหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 1213 http://winne.ws/n27583

3.3 พัน ผู้เข้าชม
คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 มุ่งปลดหนี้ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทั้งหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

       คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 มุ่งปลดหนี้ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทั้งหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด

       นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศที่อยู่ในระดับน่ากังวลใจ โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ระบาดใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้หนี้ครัวเรือนผ่าน “โครงการคลินิกแก้หนี้” ช่วยเหลือประชาชนแก้หนี้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการ ต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้แก้ปัญหาหนี้บัตรของประชาชนได้ทุกกลุ่ม

        สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ จากนั้น อ่านข้อตกลงต่างๆ อย่างละเอียดและกดที่ช่องข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง แล้วกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นกดเพื่อขอรับรหัสติดตามเรื่อง เมื่อได้รหัสแล้ว นำรหัสใส่แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากส่งคำขอแล้ว ทางด้านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ซึ่งตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 1213ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์