ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พาเติมบุญตักบาตรถวายผ้าป่าบนยอดเขาภูสิงห์

ผ้าป่าสามัคคี โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กเรียนดี ที่มีฐานะยากจน โดยมียอดเงินผ้าป่าในนาม อ.สหัสขันธ์ 181,418.75 บาท โดยคณะสงฆ์ได้มอบเงินจำนวนนี้ให้กับทางอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 http://winne.ws/n27643

365 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พาเติมบุญตักบาตรถวายผ้าป่าบนยอดเขาภูสิงห์

         วันที่ 19 ก.พ. 64 ที่ลานธรรมมรรค 8 บนยอดเขาภูสิงห์ วัดพุทธาวาสภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนชาว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายสนั่น พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์  โดยมีพระครูกัลยา ณ ทิวากร  เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ-ภูสิงห์ พร้อมคณะสงฆ์ อ.สหัสขันธ์ ร่วมออกรับบิณฑบาต

         จากนั้นได้ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  และถวายต้นผ้าป่าสามัคคี โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กเรียนดี ที่มีฐานะยากจน โดยมียอดเงินผ้าป่าในนาม อ.สหัสขันธ์ 181,418.75 บาท โดยคณะสงฆ์ได้มอบเงินจำนวนนี้ให้กับทางอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษาต่อไป  โดยโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นส่งเสริมเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญ ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นการดำเนินตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส  ด้วย

         สำหรับวัดพุทธาวาสภูสิงห์  อยู่บนเขาภูสิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพระพุทธศาสนา  มีพระพุทธปฏิมากรณพระพรหมภูมิปาโล ประดิษฐานบนยอดเขา  ลานธรรมรรค 8 เป็นเสมือนแลนด์มาร์กของอำเภอสหัสขันธ์ และจ.กาฬสินธุ์ ที่จะสามารถชมทัศนียภาพจากที่สูงได้รอบทิศ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่า 200,000 คน

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์