จังหวัดชลบุรี ยกเลิก จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ

คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี จึงมีมติยกเลิกจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 http://winne.ws/n27672

582 ผู้เข้าชม
จังหวัดชลบุรี ยกเลิก จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ

          เนื่องจากปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 ให้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และลดการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น

           คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี จึงมีมติยกเลิกจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

ที่มา https://www.facebook.com/saensukcity

แชร์