จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย http://winne.ws/n27694

1.0 พัน ผู้เข้าชม
จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

      พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย


       วันนี้ (24 มี.ค.64) ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก ในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วย ผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป   

       

จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

        ด้านอำเภอด่านซ้าย นำโดย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ผบ.ร้อยทหารพรานที่ 2101 ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสองรัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย เจ้าหน้าที่ TST กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลด่านซ้าย และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  

        ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมเมืองคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย เมืองคุณธรรม และเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น

จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
จังหวัดเลย จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์