ชาวยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์

ชาวยะลา จัดพิธีสมโภชผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และแห่ผ้าจำนวน 49 เมตร ขึ้นห่มพ่อท่านบรรทม ในวัดคูหาภิมุข http://winne.ws/n27720

280 ผู้เข้าชม
ชาวยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์

           พุทธศาสนิกชนจังหวัดยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์


          วานนี้ (13 เม.ย. 64) ที่วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ สภาวัฒนธรรม และชาวตำบลหน้าถ้ำ ได้จัดพิธีสมโภชผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และแห่ผ้า ห่มพ่อท่านบรรทม (พระพุทธไสยาสน์) โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประกอบพิธีแห่ผ้า จำนวน 49 เมตร ขึ้นห่มพ่อท่านบรรทม ในวัดคูหาภิมุข

          ทั้งนี้ การจัดพิธีสมโภชผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และแห่ผ้า ห่มพ่อท่านบรรทม (พระพุทธไสยาสน์) จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบไป ให้ประชาชนชาวตำบลหน้าถ้ำและในจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสำคัญในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและเสริมสร้างขวัญกำลังใจประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ชาวยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
ชาวยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
ชาวยะลา ร่วมแห่ผ้า "ห่มพ่อท่านบรรทม" วัดคูหาภิมุข สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
แชร์