ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

ขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า มากกว่า 65 ล้านชิ้นต่อวัน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งอย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ http://winne.ws/n27755

787 ผู้เข้าชม
ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

       ขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า มากกว่า 65 ล้านชิ้นต่อวัน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งอย่างถูกวิธี ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ


       นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า นับจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีขยะชุมชน บ้าน และขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยกรุงเทพมหานครมีขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะหน้ากากอนามัย 42.9 ล้านชิ้น และหน้ากากผ้า 23 ล้านชิ้นต่อวัน จึงต้องมีการดำเนินบริหารจัดการขยะติดเชื้อโดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร จังหวัด และส่วนท้องถิ่นในการดูแลจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อต่อบุคคลอื่น พร้อมจัดทำคู่มือคำแนะนำการวิธีการคัดแยก เช่น ให้มัดหน้ากากใช้แล้วเป็นก้อนรวมทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ 1 ถุงต่อครอบครัวทิ้งทุก 3 หรือ 5 วันครั้ง หากทิ้งขยะสาธารณะให้มัดทิ้งแยกในถังขยะติดเชื้อ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีจุดรับทิ้งขยะติดเชื้อในทุกพื้นที่ อีกทั้งยังมีเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ หากเป็นสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก ให้ผนึงถุงบรรจุภัณฑ์และทิ้งขยะติดเชื้อเป็นจุดเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บไปกำจัด  ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์