พศ. ให้ทุกวัด 'สวดบทรัตนสูตร' สร้างกำลังใจสู้โควิด-19

ทั้งนี้ตามความเชื่อในสมัยโบราณ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร ‘รัตนสูตร’ หรือพระคาถาพรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาดและภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน http://winne.ws/n27776

1.0 พัน ผู้เข้าชม
พศ. ให้ทุกวัด 'สวดบทรัตนสูตร' สร้างกำลังใจสู้โควิด-19

        สิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 5 พ.ค. แจ้งไปยังกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทุกรูป ว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์

        กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยให้วัดดำเนินการ ดังนี้ ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) กำหนดให้วัดที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

       ส่วนภูมิภาค กำหนดให้วัดในนามเขตปกครองหนต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย หนกลางที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา, หนเหนือ ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่, หนตะวันออก ที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร และหนใต้ ที่วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

       ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และหลังจากวันที่ 11 พ.ค. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ สวดบทรัตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

      ทั้งนี้ตามความเชื่อในสมัยโบราณ พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระสูตร ‘รัตนสูตร’ หรือพระคาถาพรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย เพื่อขจัดปัดเป่าภัยความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียน ชาวพุทธจึงถือเป็นธรรมเนียมสวดพระสูตรเพื่อขจัดโรคภัย

ที่มา Voice tv

แชร์