ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมอนุรักษ์บานประตูมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมดำเนินการอนุรักษ์บานประตูมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่เสื่อมสภาพกำหนดแล้วเสร็จปี 2568 http://winne.ws/n27827

1.0 พัน ผู้เข้าชม
ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมอนุรักษ์บานประตูมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

       ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมดำเนินการอนุรักษ์บานประตูมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่เสื่อมสภาพกำหนดแล้วเสร็จปี 2568

       นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากการที่สำนักช่างสิบหมู่ร่วมกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์งานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นจากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการบูรณะประตูและหน้าต่างภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประดับด้วยบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นที่เสื่อมสภาพ โดยใช้พื้นที่ภายในวัดราชประดิษฐ์เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2568 นั้น 

       ล่าสุดคณะทำงานได้เริ่มถอดบานไม้ตามแผนงานจำนวน 27 ชิ้น จากนั้นได้ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย ผนึกพื้นผิวชั่วคราวด้วยกระดาษสาบางและกาวแป้งกำหนดรหัสชิ้นงานแต่ละชิ้นการสแกนค้นหาตำแหน่งน็อตโลหะที่ซ่อนอยู่ภายใน นำชิ้นงานบรรจุลงกล่องที่ออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามมาตรฐานงานพิพิธภัณฑ์ จากนั้นทำการถ่ายภาพก่อนอนุรักษ์แต่ละชิ้นโดยเน้นในบริเวณชำรุด แล้วตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดทำทะเบียน จัดทำแผนผังการเสื่อมสภาพ เก็บตัวอย่างแมลงที่พบ การทดสอบและอบกำจัดแมลงภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ด้วยก๊าซไนโตรเจนประมาณ 1 เดือน รวมถึงทดสอบตัวทำละลายที่จะใช้ในการอนุรักษ์กับยางรักญี่ปุ่นขณะนี้ชิ้นงานที่ถูกถอดลงทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการอบกำจัดแมลงและมีเป้าหมายอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 แผ่น  ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์