ผู้หญิงต้องอ่าน! เปิดข้อควรรู้สำหรับผู้หญิง ก่อนเข้ารับการฉีด #วัคซีนโควิด19

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ จะไม่ฉีดวัคซีนให้ใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ http://winne.ws/n27831

101 ผู้เข้าชม
ผู้หญิงต้องอ่าน! เปิดข้อควรรู้สำหรับผู้หญิง ก่อนเข้ารับการฉีด #วัคซีนโควิด19

      ◾ ผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือกำลังจะมีประจำเดือน สามารถฉีดวัคซีนได้เลยไม่มีข้อห้ามอันใด

      ◾ ผู้หญิงที่กำลังจะเตรียมตัวจะมีบุตร สามารถฉีดวัคซีนได้ แต่หากทราบว่าตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ออกไปหลังอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน พร้อมกับปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย

     ◾ ผู้หญิงที่ให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนได้ เพราะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องงดให้นมบุตร เนื่องจากส่วนประกอบวัคซีนมีโอกาสผ่านน้ำนมน้อยมาก

      ◾ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ จะไม่ฉีดวัคซีนให้ใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ แต่หลังจากอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน ต้องประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน เช่น เป็นพยาบาล อยู่ในพื้นที่ระบาดสูง เป็นต้น

ที่มา https://www.thaipbs.or.th

แชร์