สวท.อุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 64 โดยประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา รับฟัง พระธรรมเทศนา และร่วมกวาดลานวัดเพื่อทำความสะอาดให้ลานวัดน่ามอง http://winne.ws/n27932

933 ผู้เข้าชม
สวท.อุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

         วานนี้ (22 ก.ค.64) ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นางสุรีย์ แสงทอง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 โดยประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา รับฟัง พระธรรมเทศนา และร่วมกวาดลานวัดเพื่อทำความสะอาดให้ลานวัดน่ามอง พร้อมต้อนรับผู้ที่มาทำบุญต่อไป

         สำหรับการถวายเทียนพรรษาถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงาม และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สวท.อุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564
สวท.อุตรดิตถ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564
แชร์