ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า http://winne.ws/n27942

750 ผู้เข้าชม
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วขอบคุณภาพจาก ไทยโพสต์ออนไลน์

** ***เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว”เท่านั้น”****

ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญานะครับ

เปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน

เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ

แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ท่านเข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

หากท่านไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติ และหากท่านยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)

โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

**ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก Nithi Mahanonda

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม' เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
แชร์