1 ก.ย. 64 นี้! เปิดให้บินได้แล้ว เฉพาะภายในประเทศ อย่าลืมเช็คเอกสารที่ต้องเตรียมด้วยนะ

ผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสาร http://winne.ws/n28088

464 ผู้เข้าชม
1 ก.ย. 64 นี้! เปิดให้บินได้แล้ว เฉพาะภายในประเทศ อย่าลืมเช็คเอกสารที่ต้องเตรียมด้วยนะ

           #เปิดให้บินได้แล้ว

            #เฉพาะเส้นทางในประเทศ

            หลังจากที่ก่อนนี้น่านฟ้าปิดชั่วคราว ไม่สามารถบินข้ามไปจังหวัดอื่นๆ ได้

          ตอนนี้ทาง CAAT ได้ออกมาแจ้งเรื่องการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศได้แล้ว โดยเริ่มวันที่ 1 ก.ย. 64 นี้

        โดยมีมาตรการรองรับ ดังต่อไปนี้

         - ให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกิน 75% ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ

         - การเว้นระยะห่างในการจัดที่นั่งในเครื่องบิน (ถ้ามาด้วยกันสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม)

          และคนที่เดินทางออกจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องมีเอกสารรองรับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการแต่ละจังหวัดปลายทางที่เราจะไป ดังนี้

          - สำหรับใครที่ไม่ชัวร์ สามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดที่ต้องการเดินทางไป ได้ที่ >> https://ppro.pro/3t1umVV

         และเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทางให้พร้อม (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้

        >> เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ

        >> เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ

       >> เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

        สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาลหรืออาจใช้หลักฐานจากแอปหมอพร้อม

        ส่วนผู้ที่ต้องการตรวจหาการติดเชื้อ สามารถค้นหาสถานที่ตรวจได้จากเว็บไซต์ https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/ ซึ่งจะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและสามารถออกเอกสารที่สายการบินยอมรับนั่นเองค่า

 ที่มา : https://ppro.pro/38pJX8s (ข้อมูลอัปเดตวันที่ 29 ส.ค. 64)

แชร์