ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย http://winne.ws/n28574

830 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ

       ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ 


       ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริม ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย

       วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 06.19 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย ตลอดจน มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย พร้อมมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

       ส่วนนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้ายพร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,เกษตรอำเภอ,สรรพากรอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ อบต.นาดี,สมาชิก อส.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านซ้าย และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ ณ ริมถนนหน้าลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

       ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมเมืองคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAI LOEI 4.0) "Integrity" (เลย เมืองแห่งคุณธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย เมืองคุณธรรม และเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้า ในการปฏิบัติบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น

       อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และจรรโลงไว้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ ซึ่งเป็นตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ข้อที่ 6 Open Town to Arts and Culture (เลยเมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม) และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า" ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  : เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
ผู้ว่าฯ เลย นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
แชร์