ชวนพ่อแม่เลิกอบายมุขมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับลูกๆ

"มูลนิธิเด็กเยาวชนฯ-สสส." ชวนพ่อแม่เลิกปัจจัยเสี่ยงเป็นต้นแบบปูทางอนาคตลูก http://winne.ws/n28577

623 ผู้เข้าชม
ชวนพ่อแม่เลิกอบายมุขมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับลูกๆ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนา “ของขวัญของหนู” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมการแสดงละครสั้นชุด “ของขวัญที่หนูอยากได้..มากกว่า” จากทีมเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ สะท้อนปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่าข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี อยู่ที่ 12.7% อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน คิดเป็น 0.14 % ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป และในเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 1.9 ล้านคน หรือ 20.9 % นำมาซึ่งปัญหาเมาแล้วขับ บาดเจ็บ เสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก และยังสำรวจพบเยาวชนที่อายุระหว่าง 15-25 ปี เล่นการพนันอยู่จำนวน 4.3 ล้านคน และมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นปัญหาอยู่ถึง 6 แสนคน ที่น่าตกใจคือมีเยาวชนเป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นจาก 6.28 แสนคน ในปี 2560 เป็น 7.95 แสนคน ในปี พ.ศ.2564 ยังไม่นับรวมผู้ที่ติดยาเสพติดอีกมหาศาล ซึ่งบางรายอาจจะมีแทบทุกพฤติกรรมเสี่ยงที่กล่าวมา ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อเด็กและเยาวชน  ครอบครัว ผู้ปกครอง คนรอบข้างตัวเด็กจึงมีความสำคัญยิ่ง ในโอกาสวันเด็กที่จะถึงนี้ จึงอยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อเดินทางไปสู่เส้นทางการมีอนาคตที่ดีต่อไป  ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาลด ละ เลิก ใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ เพื่อให้มีชีวิตอยู่กับลูกหลาน คนที่เรารักไปนานๆ  และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับเด็กและเยาวชน 

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์