เปลี่ยนดินเป็นทอง! ที่รกร้างเป็นแปลงปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้หน้าแล้ง

ชาวบ้านอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้างปลูกผักสวนครัว http://winne.ws/n28846

203 ผู้เข้าชม
เปลี่ยนดินเป็นทอง! ที่รกร้างเป็นแปลงปลูกผักสวนครัว สร้างรายได้หน้าแล้ง

ชาวบ้านอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้างปลูกผักสวนครัว จากคำแนะนำของ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย โดยนายศิวะเสก ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรที่ปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านนายสุภนัย คำด้วง ผู้ใหญ่บ้านลำทะเมนชัยบอกว่า ชาวบ้านจำนวน 129 คน ช่วยกันปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่ารกร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 22 ไร่ โดยจัดแบ่งเป็นคนละแปลงปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อสร้างรายได้

ผักสวนครัวที่ปลูก เช่น ถั่วฝักยาว แตงกวา บวบเหลี่ยม และผักชนิดอื่นๆ อีก ถือเป็นต้นแบบ ให้ชาวบ้านรายอื่น ในการแบ่งพื้นที่บางส่วน เป็นพื้นที่ปลูกพืชหน้าแล้ง

การปลูกผักที่ว่านี้ จะทำหลังจากว่างจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวบ้านทั้งหมดจะช่วยกันปรับปรุงพื้นที่รกร้างเพื่อใช้ปลูกพืชหน้าแล้ง ทำมาแล้ว 10 กว่าปี เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนการทำนา

พืชที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตไวทันต่อการส่งจำหน่ายตามตลาด โดยเฉพาะผักสวนครัว สามารถสร้างรายได้เสริมช่วงฤดูแล้งได้ เพราะลงทุนน้อย ให้ผลผลิตไว มีรายได้หมุนเวียนชัดเจน สามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้

 อ่านข่าวเพิ่มที่ Sanook

แชร์