เลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน MOE Mini Hackathon 2022

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 http://winne.ws/n28858

173 ผู้เข้าชม
เลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน MOE Mini Hackathon 2022

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่ง ดร.อัมพร พินะสา ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดแข่งขันครั้งนี้ว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยนักเรียนที่เกิดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss จากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จับมือกับเครือข่ายครูรุ่นใหม่ และภาคเอกชนที่ให้ความ สำคัญเรื่องการศึกษา รวมถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech) จัดงาน MOE Mini Hackathon 2022 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 เพื่อเฟ้นหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss ที่สามารถนำไปขยายผลการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยการใช้วิธีการ Hackathon เป็นการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน ที่จะทำให้ได้คำตอบของปัญหาอย่างรวดเร็ว นั่นคือ วิธีการแก้ปัญหาและการนำวิธีการแก้ปัญหาไปขยายผลสู่ความสำเร็จ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รู้จักและเข้าใจปัญหา Learning Loss ได้เรียนรู้การ Brainstorm ระดมความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกฝนการนำเสนอผลงาน รวมถึงได้รับฟังไอเดียการแก้ปัญหา จากทีม showcase 12 ทีม และมี Mentor คอยดูแลเป็นที่ปรึกษาตลอดการแข่งขัน

อ่านข่าวเพิ่มที่ บ้านเมือง

แชร์