[ข่าวปลอม] รถที่ใช้งานเกิน 5 - 7 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี

[ข่าวปลอม] รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี http://winne.ws/n28965

418 ผู้เข้าชม

[ข่าวปลอม] รถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี

     จากกรณีเรื่องข้างต้น ทางกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า บริการชำระภาษีรถประจำปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 คือต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี หากรถที่ใช้งานเกิน 5 - 7 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ หากเจ้าของรถยังไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. จะไม่สามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์


อ่านเพิ่มเติมที่  https://bit.ly/3N7nv5V

[ข่าวปลอม] รถที่ใช้งานเกิน 5 - 7 ปี ไม่ต้องนำไปตรวจสภาพรถที่อู่ ตรอ. ก่อนเสียภาษี
แชร์