ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 13-14 ก.ค.นี้

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 http://winne.ws/n28991

264 ผู้เข้าชม

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 13-14 ก.ค.นี้

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. แจ้งว่า เนื่องในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวันเข้าพรรษา กทพ. ได้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง


     ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน รวมจำนวน 2 วัน 


     ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ทางพิเศษอุดรรัถยา ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 13-14 ก.ค.นี้
แชร์