ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถวายคัมภีร์พระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง มหามูลนิพพานสูตรฉบับใบลาน วัดสูงเม่น เมื่อปี พ.ศ. 2307 ในโอกาสปริวรรตเป็นภาษาไทยและภาษาพื้นเมือง พ.ศ. 2565 แก่เจ้าคณะอำเภอลอง จังหวัดแพร่ http://winne.ws/n29030

881 ผู้เข้าชม
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน

ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน วัดสูงเม่น แก่วัดในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


     วันนี้ (7 ก.ย.65) เวลา 09.00 น. ที่วัดดงลาน ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถวายคัมภีร์พระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง มหามูลนิพพานสูตรฉบับใบลาน วัดสูงเม่น เมื่อปี พ.ศ. 2307 ในโอกาสปริวรรตเป็นภาษาไทยและภาษาพื้นเมือง พ.ศ. 2565 แก่เจ้าคณะอำเภอลอง เพื่อเป็นพุทธบูชาและให้คณะศรัทธาได้ศึกษาพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ถวายคัมภีร์ดังกล่าวแก่เจ้าคณะตำบล และวัดในพื้นที่อำเภอลอง


     จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดวัดสัมฤทธิบุญ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ถวายคัมภีร์พระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลานวัดสูงเม่น แก่เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เจ้าคณะตำบล และวัดในพื้นที่อำเภอวังชิ้น เพื่อเป็นพุทธบูชาและให้คณะศรัทธาได้ศึกษาพระธรรมเทศนาในคัมภีร์ต่อไปขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
ผู้ว่าฯ แพร่ ถวายคัมภีร์ธัมม์ เรื่อง มหามูลนิพพานสูตร ฉบับใบลาน
แชร์