เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://winne.ws/n29052

909 ผู้เข้าชม
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา

       เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


     ที่วัดศรีสว่างโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันเป็นเจ้าภาพ พระปลัดแสงสุรีย์ ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโนนทัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


     สำหรับพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นทุกวันพระตลอดปี 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งวันพระนี้เป็นสัปดาห์ที่ 15 ของการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำไปแสดงและเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ต่อไป

 

     สำหรับ "อุภินนมัตถจรกถา" เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ "ศีล" คือการรักษากาย วาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย "ปัญญา" คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ "สุตะ" คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก ทั้งนี้ ธรรมะทั้ง 3 ประการ คือ ศีล ปัญญา และสุตะ นี้ ต่างอาศัยกันและกันเป็นไป จึงจะส่งผลสมบูรณ์ให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ทั้งสองสถานถ้าประชาชนสามารถเจริญธรรมะทั้ง 3 ประการให้พรั่งพร้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม ย่อมเป็นการฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้สมดังพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญและฟังเทศน์ อุภินนมัตถจรกถา
แชร์