อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566

จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566 http://winne.ws/n29069

6.6 พัน ผู้เข้าชม
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566

       

       อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566


          นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอรัตนบุรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เวลา 08.59 น. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระศรีนครเตาท้าวเธอ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนอนุสาวรีย์ศรีนครเตาท้าวเธอ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวระพีพรรณ วรฉัตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี อัยการจังหวัดรัตนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอรัตนบุรี ร่วมพิธีฯ


         จากนั้น เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดชัยราษฎร์บำรุง บ้านเบิด หมู่ที่ 2 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวระพีพรรณ วรฉัตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี/สมาชิกชมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเบิด นายก อบต.เบิด สมาชิกสภา อบต.เบิด ประชาชนชาวตำบลเบิดร่วมกิจกรรมขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเบิด ประจำปี พ.ศ. 2566
แชร์