รอบรู้เรื่องไข่ แต่ละวัยกินไข่เท่าไหร่ดี?

ทุกวัยไม่ควรกินไข่อย่างเดียว ควรกินคู่กับเมนูอื่นๆให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน http://winne.ws/n29076

6.4 พัน ผู้เข้าชม

แต่ละวัย กินไข่แตกต่างกันไป


- หญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร วันละ 1 ฟอง

- เด็กทารก อายุ 6 เดือน กินไข่ต้มบดกับข้าว วันละ 1/2 ฟอง

- เด็กทารก อายุ 7-12 เดือน กินไข่ต้มบดกับข้าว วันละ 1/2 - 1 ฟอง

- เด็ก 1 - 5 ปี และเด็กวัยเรียน วันละ 1 ฟอง

- วัยรุ่น วัยทำงาน วันละ 1 ฟอง

- ผู้สูงอายุ สุขภาพดี วันละ 1 ฟอง

- ผู้ป่วย เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันในเลือดสูง ไม่ควรเกิน 3 ฟอง/สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์

       ทุกวัยไม่ควรกินไข่อย่างเดียว ควรกินคู่กับเมนูอื่นๆให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่

https://multimedia.anamai.moph.go.th/


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รอบรู้เรื่องไข่ แต่ละวัยกินไข่เท่าไหร่ดี?
แชร์