ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเบาหวาน ฟรี!

สธ. ชวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเบาหวาน ภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานประจำปี พ.ศ. 2566-2567 http://winne.ws/n29081

5.8 พัน ผู้เข้าชม
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเบาหวาน ฟรี!

     สธ. ชวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเบาหวาน ภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567


     นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มป่วยเป็น "โรคเบาหวาน" มากขึ้น ในปี 2565 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 3 ล้าน 3 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1 แสน 5 หมื่นคน ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ พบว่าการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปนั้น มีผู้ได้รับการคัดกรองเพียง 14 ล้านคน และยังไม่ได้รับการคัดกรอง มากถึง 8 ล้านคน จากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน


     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีหลักเกณฑ์ตรงตามเงื่อนไข เข้ารับการตรวจเบาหวานฟรี ภายใต้โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจเบาหวานฟรี ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับการตรวจเบาหวาน


     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจแนะนำให้ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีได้คะแนนน้อยกว่า 6 คะแนน คือไม่เสี่ยง ไม่ต้องตรวจน้ำตาล กรณีได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน คือเสี่ยง ต้องเจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์