ลอยกระทง “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ป้องกันอุบัติเหตุ - จมน้ำ

เตือน!! ประชาชนระวังอุบัติเหตุเทศกาลวันลอยกระทง ขอให้ยึดหลัก “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” http://winne.ws/n29101

2.1 พัน ผู้เข้าชม
ลอยกระทง “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ป้องกันอุบัติเหตุ - จมน้ำ

      เตือน!! ประชาชนระวังอุบัติเหตุเทศกาลวันลอยกระทง ยึดหลัก “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” ป้องกันอุบัติเหตุและจมน้ำ


     รัฐบาล มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลลอยกระทง ขอให้ยึดหลัก “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” คือ 1. ไม่ดื่มสุรา 2. ไม่เก็บ คือ อย่าลงน้ำไปเก็บกระทงหรือเงินในกระทง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำและเสียชีวิตได้ และ 3. ไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง ส่วนเด็กอายุ 3 - 5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงตัวได้โดยเร็ว


     รัฐบาล ย้ำ!! หน่วยงานที่จัดเตรียมพื้นที่ลอยกระทง มีความเข้มข้นในมาตรการรักษาความปลอดภัย กำหนดพื้นที่ / บริเวณสำหรับลอยกระทงให้ชัดเจน เว้นระยะห่าง จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ทำรั้วหรือสิ่งกั้นขวางเพื่อป้องกันเด็กตกลงไปในน้ำ เตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ ๆ จัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่องและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน


     ขอความร่วมมือประชาชนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ลงน้ำไปเก็บเหรียญในกระทง เพราะน้ำเย็นอาจทำให้เป็นตะคริวเสี่ยงจมน้ำได้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างสนุกสนานรื่นเริงและปลอดภัย


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์