นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง

นักท่องเที่ยวตบเท้าเข้าเยี่ยมชมความงดงามของประติมากรรมพุทธศิลป์ ชมวิวผาหินแกะสลักต้าจู๋ เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน http://winne.ws/n29102

2.4 พัน ผู้เข้าชม
นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง
นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง

   นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง


       นักท่องเที่ยวตบเท้าเข้าเยี่ยมชมความงดงามของประติมากรรมพุทธศิลป์ บริเวณพื้นที่ชมวิวผาหินแกะสลักต้าจู๋ ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตต้าจู๋ เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน


       พื้นที่ชมวิวผาหินแกะสลักต้าจู๋ได้กลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ โดยปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม สูงเกิน 1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 358.7 เมื่อเทียบปีต่อปี


       อนึ่ง ผาหินแกะสลักต้าจู๋เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นมาในยุคต้นราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) และดำเนินงานก่อสร้างอย่างเต็มกำลังในยุคราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279) โดยมีรูปปั้นแกะสลักมากกว่า 50,000 ชิ้น


       ด้านองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนผาหินแกะสลักต้าจู๋เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1999


อ่านข่าวอื่นๆ : www.xinhuathai.com

นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง
นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง
นักท่องเที่ยวหวนเยือนยล 'ผาหินแกะสลักต้าจู๋' สุดงดงามในฉงชิ่ง
แชร์