วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

วันนี้จะมาสอนวิธีพับดอกบัวเพื่อบูชาพระกัน ไม่ยาก ไม่ง่าย อยากให้ทุกคนลองดู แล้วจะรู้ว่าความปลื้มเป็นอย่างไร กับถวายของปราณีตกับพระรัตนตรัย http://winne.ws/n3650

4.1 พัน ผู้เข้าชม

ดอกบัวถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แสดงถึงความนอบน้อมเพราะมีลักษณะคล้ายการพนมมือ เรามักนำดอกบัวไปบูชาพระเสมอ ในช่วงนี้เป็นสัปดาห์ของวันวิสาบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เรามักไปทำบุญ รักษาศีล  ปฏิบัติภาวนาที่วัดกั

 วันนี้จึงมีวิธีการพับดอกบัวหลากหลาย 15 แบบเพื่อทำทุกท่านลองทำด้วยใจที่ปราณีต เหมาะสมที่จะเป็นวัตถุท่านที่นำไปถวายพระคุณเจ้ากันครับ

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

01. วิธีพับดอกบัว แบบ กมลฉัตร

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

2. วิธีพับดอกบัวแบบกลีบดอกพุดตาน

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

3. วิธีพับดอกบัวแบบกลีบพิกุล

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

4. วิธีพับดอกบัวแบบกังหัน

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

5. วิธีพับดอกบัวแบบดาวกระจาย

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

6. วิธีพับดอกบัวแบบเดือนฉาย

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

7. วิธีพับดอกบัวแบบตรีมณี

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

8. วิธีพับดอกบัวแบบตรีรัตน์

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

9. วิธีพับดอกบัวแบบบานชื่น

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

10. วิธีพับดอกบัว แบบ เล็บครุฑ

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

11.วิธีพับดอกบัวแบบมะลิ

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

12. วิธีพับดอกบัว แบบ รัตมณี

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

13.วิธีพับดอกบัวแบบลาวัณย์

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

14.วิธีพับดอกบัวแบบสุวรรณี

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

15.วิธีพับดอกบัวแบบสุโขทัย

วิสาขบูชา 59 พับดอกบัวให้สวยทำอย่างไร กับ 15 สไตล์สุดปราณีต

แหล่งที่มาข้อมูลและภาพ howtofoldlotuspetals

https://sites.google.com/site/howtofoldlotuspetals/home/withi-phab-dxkbaw-thway-phra


แชร์