นักธุรกิจชาวเกาหลี เสนอ พล.ต.โบสะตี สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

การพบปะของนักธุรกิจเกาหลีใต้กับกองกำลังโก๊ะทูบลอที่ผ่านมา หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำจริง คาดว่าจะส่งผลกระทบกับแม่น้ำเมย เพราะปัจจุบันแม่น้ำเมยแห้งขอดและต้องอาศัยน้ำจากแม่กาล่า http://winne.ws/n4071

1.2 พัน ผู้เข้าชม

 นักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ บริษัท บ๊องอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด bonginternational co.ltd. มีนายชิม แจวอน และคณะ ได้เข้าประชุมปรึกษาหารือกับ พล.ต.โบสะตี รองผู้บัญชาการกองกำลังกะเหรี่ยง โก๊ะทูบลอ  โดยทางเกาหลีใต้เสนอสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณแม่น้ำแม่กาล่า อ.ซูการี เพื่อนำกระแสไฟจำหน่ายให้กับชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ซึ่งมีหลายพันครัวเรือน บางส่วนส่งไปจำหน่ายที่ จ.เมียวดี นอกจากนี้ ทางเกาหลียังเสนอที่จะรับซื้อพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วยข้าว ข้าวโพด หอม กระเทียม พริก รวมทั้งจะสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตเพื่อส่งไปขายประเทศอินเดีย-บังกลาเทศและจีนที่ต้องการเป็นจำนวนมาก

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก กล่าวว่า การพบปะของนักธุรกิจเกาหลีใต้กับกองกำลังโก๊ะทูบลอที่ผ่านมา หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำจริง คาดว่าจะส่งผลกระทบกับแม่น้ำเมย เนื่องจากลำน้ำเมยส่วนหนึ่งไหลมาจากแม่น้ำแม่กาล่าในเขตเมียนมาที่ไหลแรงตลอดทั้งปี ปัจจุบันแม่น้ำเมยแห้งขอดและต้องอาศัยน้ำจากแม่กาล่า หากมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชาว จ.ตาก และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนแน่นอน.

แหล่งข่าว : http://www.thairath.co.th/content/632748

นักธุรกิจชาวเกาหลี เสนอ พล.ต.โบสะตี สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแหล่งภาพ : www.balanceenergythai.com
แชร์