นักวิทย์ฯ...สหรัฐค้นคว้าวิจัยพบ แผ่เมตตาเป็นยาใจ

วารสาร “ธรรมชาติบำบัด” ของสหรัฐฯรายงานว่า ทีมนักวิจัยหลายมหาวิทยาลัย ได้แนะนำผู้ที่มีอาการซึมเศร้าว่า แทนที่จะกินยาคลายซึมเศร้า ควรจะหัดปฏิบัติแผ่เมตตาสงสารผู้อื่น โดยไม่สิ้นเปลืองอย่างใด อาจจะช่วยบำบัดอาการป่วยทางใจให้สิ้นลงได้ http://winne.ws/n5765

1.1 พัน ผู้เข้าชม
นักวิทย์ฯ...สหรัฐค้นคว้าวิจัยพบ แผ่เมตตาเป็นยาใจ

วารสาร “ธรรมชาติบำบัด” ของสหรัฐฯรายงานว่า ทีมนักวิจัยหลายมหาวิทยาลัย ได้แนะนำผู้ที่มีอาการซึมเศร้าว่า แทนที่จะกินยาคลายซึมเศร้า ควรจะหัดปฏิบัติแผ่เมตตาสงสารผู้อื่น โดยไม่สิ้นเปลืองอย่างใด อาจจะช่วยบำบัดอาการป่วยทางใจให้สิ้นลงได้

พวกเขาได้รวบรวมผลการศึกษาวิจัย หาความแตกต่างระหว่างผู้มีความสุขกับความทุกข์ ที่เคยทำกันมาหลายสิบเรื่อง และได้พบวิธีการประพฤติปฏิบัติตนแสดงความเมตตากรุณา การมองโลกในแง่ดี การแสดงความกตัญญูรู้คุณ และเรียกว่าเป็นวิธี “บุญบำบัด”

นักวิจัยทางจิตเภสัชวิทยาและประสาทวิทยาได้กล่าวว่า ยาคลายซึมเศร้านั้น แม้จะช่วยชีวิตบางคนได้ แต่ผู้ที่จะได้ผลอย่างเต็มที่ในระยะต้นๆ มีเพียง ร้อยละ 30-40 เท่านั้น แม้จะลองเปลี่ยนยาตั้ง 2-4 ขนานแล้วก็ตาม ยังคงมีคนไข้อีก 1 ใน 3 ที่ไม่ดีขึ้น ในขณะที่การศึกษาทางสังคมวิทยากับผู้ที่มีความสุข มีชีวิตชีวา พบว่า เป็นเพราะพวกเขาแสดงว่ามีความสุข มองโลกในแง่ดี และมีความกตัญญู ส่อให้เห็นว่าความประพฤติเช่นนี้ช่วย ให้มีอารมณ์และความผาสุก ในชีวิตดีขึ้น.

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/191245

ขอบคุณภาพ, https://peacerevolution.net/docs/en/hall-of-fame

นักวิทย์ฯ...สหรัฐค้นคว้าวิจัยพบ แผ่เมตตาเป็นยาใจ
แชร์