Google ก็ฝึกนั่งสมาธิ!!

บริษัท กูเกิล (Google) search engine ยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ผู้ให้บริการเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ก็มีการพัฒนาบุคลากรโดยใช้การฝึกการเจริญสติอย่างจริงจังเหมือนกัน http://winne.ws/n5972

4.1 พัน ผู้เข้าชม

      โปรแกรมของเขาเรียกว่า Search insideYourself ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย ชาด หมิง ตัน (ChadeMeng Tan) ชาวจีนสิงค์โปร์ซึ่งเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หมายเลข 107 ของกูเกิลเขาทำงานเป็นวิศวกรรุ่นแรกๆของกูเกิล ซึ่งระยะแรกมีพนักงานร้อยกว่าคนและมีเฉพาะในอเมริกา แต่ปัจจุบันมีเป็นหมื่นคนกระจายทั่วโลก

      หมิงเป็นคนเอเชียที่มีจิตวิญญาณแบบตะวันออกอย่างเต็มเปี่ยมเขาสนใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่ในสิงค์โปร์และหลังจากจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนานยาง ในสิงค์โปร์เขาก็ไปเรียนต่อปริญญาโท สาขาเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

     หลังจากนั้น เขาเข้าทำงานในบริษัทคอมพิวเตอร์หลายแห่ง ในฐานะวิศวกรซอฟแวร์เขาเริ่มงานที่กูเกิลในปี 2000 โดยใช้เวลา 14 ปีไต่เต้าจากวิศวกรระดับล่างจนถึงระดับบริหาร ปัจจุบันเขาเป็นระดับบริหารอยู่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งของเขาเรียกว่า Google’s Jolly goodFellow

Google ก็ฝึกนั่งสมาธิ!!ชาด หมิง ตัน (ChadeMeng Tan) ภาพจาก religiondispatches.org

เขาใช้โปรแกรม Search Inside Yourself พัฒนาโดยมีหลักการอยู่ 3 ประการ คือ

       ขั้นแรก ฝึกให้เจ้าหน้าที่มีสติจดจ่อกับปัจจุบันให้ได้ (Attention) เพราะเขาเห็นว่าจะทำให้จิตมีสมาธิ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ไม่เครียด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้สามารถพัฒนาได้

       ขั้นที่สองคือ ฝึกให้มีสติในการมองเห็นอารมณ์ในใจตนเอง (Self- Awareness)เช่นเวลาโกรธก็กำหนดรู้ได้ทัน รู้อารมณ์ตัวเองซึ่งจะเป็นการพัฒนาอีคิว ทำให้มีอีคิวดี และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสุขในการทำงาน สามารถคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้

       และขั้นสุดท้ายคือ ฝึกต่อยอดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีอุปนิสัยการเป็นคนมีเมตตากรุณารู้จักเห็นใจผู้อื่น มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้ซึ่งขั้นนี้จะง่ายขึ้นหลังจากฝึก 2 ขั้นแรกได้ดี

Google ก็ฝึกนั่งสมาธิ!!ภาพจาก google.com

       หมิงกล่าวว่า หลักการพัฒนาของเขาคือ ฝึกสติปัญญา เปิดหัวใจแล้วสร้างโลกให้เกิดสันติสุข (Enlighten Mind, Open Heart, Creat WorldPeace) เราเข้าไปฟังคำบรรยายของเขาได้ใน youtube.com/เรื่องConversation on compassion : Chade-Meng Tan, Google’s Jolly

       นอกจากงานที่กูเกิลแล้ว ในปี 2012 เขาร่วมกับเพื่อนๆร่วมตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทต่างๆในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชื่อSearch Inside YourselfLeadership Institute ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร(สามารถดูข้อมูลและฟังคำบรรยายได้ใน www.siyli.org)

       ปัจจุบันนี้บริษัทธุรกิจใหญ่ในอเมริการ้อยละ 25 จะมีโปรแกรมฝึกการเจริญสติให้แก่พนักงานวิลเลี่ยมจอร์จ กรรมการบริหารของโกลแมน แซค ซึ่งเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่ปี 1974จนถึงปัจจุบันก็ยังฝึกเจริญสติเป็นประจำทุกวัน กล่าวว่า

       “การเจริญสติช่วยให้คุณมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ซึ่งมันทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้น การตัดสินใจก็ดีขึ้นคุณจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีมันทำให้คุณสามารถอยู่กับความวุ่นวายในชีวิตของการทำธุรกิจได้”

        จะเห็นได้ว่าสมาธิเป็นเรื่องสากลเป็นเรื่องที่ดีจริง ขนาดบริษัทระดับโลกยังให้ความสำคัญค่ะ

 ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

 นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 162 มิถุนายน 2557โดย นพ.แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ

http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9570000061337

แชร์