เจ้าชายอากิชิโนะหนุนสละราชสมบัติชี้ "เป็นเรื่องดี"

เจ้าชายอากิชิโนะ พระราชทานสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว กรณีที่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงมีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติ เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมาก จึงทรงวิตกว่าจะไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเต็มที่ http://winne.ws/v10846

1.0 พัน ผู้เข้าชม

เพื่อสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงมีเวลาส่วนพระองค์มากขึ้น

            เจ้าชายอากิชิโนะ พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระราชทานสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพร้อมกับเจ้าหญิงคิโกะ พระวรชายาเมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) ว่า การที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงมีพระราชดำริที่จะสละราชสมบัติเมื่อเดือนสิงหาคมนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและพระราชบิดาก็ทรงมีพระราชประสงค์ในเรื่องนี้มานานแล้ว เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมาก จึงทรงวิตกว่าจะไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างเต็มที่

            อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายของญี่ปุ่นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิ อีกทั้งรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามไม่ให้กษัตริย์ทรงใช้อำนาจเหนือรัฐบาล

            เจ้าชายอากิชิโนะซึ่งทรงมีพระชันษาครบ 51 ปีเมื่อวานนี้ ตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสนี้ไม่มีผลผูกพันกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลซึ่งกำลังหารือเกี่ยวกับแนวทางลดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชประสงค์ที่จะสละราชสมบัติของพระองค์

           ขณะเดียวกัน เจ้าชายอากิชิโนะทรงหวังว่าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะจะทรงมีเวลาส่วนพระองค์มากขึ้น และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

ที่มา :     NOW26.TV     >     พิกัดโลก      /       วันที่ 01 ธันวาคม  2559

แชร์