ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สั่งดูแลใกล้ชิด

ในขณะพีธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ สิ้นสุดริ้วขบวนที่ 1 และรอยาตราขบวนริ้วที่ 2 บริเวณพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนฯ นายทหารพลธงผู้ถือ "ธงชัยพระครุฑพ่าห์" ได้เป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ … http://winne.ws/v19972

2.7 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : iloveBLUEDIAMOND

https://www.youtube.com/watch?v=mu3ABBt6P5M

แชร์