แปรรูปใบสับปะรด เป็นกระดาษ ...

พบกับชาวตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านนำใบสับปะรด ผสมกับมูลช้าง มาแปรรูปเป็นกระดาษ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใส่สิ่งของ เพื่อส่งจำหน่าย สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี ... http://winne.ws/v20107

1.3 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ThaiPBS

https://www.youtube.com/watch?v=tYhBXZNZFlQ

แชร์