คัมภีร์พระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก แห่งบามิยัน สู่ประเทศไทย

คัมภีร์พระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุดในโลก แห่งบามิยัน อายุเกือบ 2000 ปี นำส่งจากนอรเวย์ สู่ประเทศไทย ประดิษฐานไว้ที่วัดสระเกศ เรียบร้อยแล้ว http://winne.ws/v14407

1.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=x89ufbKoJ-M

แชร์