ลักขโมย แย่งชิง ละเมิดสิทธิ์สิ่งของหรือทรัพย์ของผู้อื่นไว้มาก ก่อนตายเป็นอย่างไร ? ตายแล้วใช้กรรมอย่างไร ?

เมื่อลักขโมย แย่งชิง ละเมิดสิทธิ์สิ่งของหรือทรัพย์ของผู้อื่น ก่อนตายเป็นอย่างไร ? ตายแล้วใช้กรรมอย่างไร ? ฉกชิง ปอกลอก รับสินบน ถือเอาทรัพย์ที่เขาให้แล้วทำในสิ่งที่ผิด ผลาญทำลายข้าวของของผู้อื่น เอาของที่เจ้าของไม่อนุญาต ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจ http://winne.ws/v14453

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=BmxLHiE5OJw

แชร์