ชื่นชมกับ 10 อันดับ วัดไทย ที่คนไทยนิยมไปมากที่สุด

ประเทศไทย เป็นเมืองพระพุทธศาสนา มายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ล้านนา อยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 92 นับถือพระพุทธศาสนา วันนี้เรามาชื่นชมกับ 10 อันดับ วัดไทย ที่คนไทยนิยมไปมากที่สุด ไปดูพร้อมกันเลย http://winne.ws/v14888

2.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=-IAzBblzIpY

แชร์