โกหกไว้มาก หลอกลวงไว้มาก ทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ก่อนตายเป็นอย่างไร? ตายแล้วไปใช้กรรมอย่างไร?

ใช้วาจาแสดงการโกหก และแสดงทางกาย เช่นเขียนจดหมายโกหก ตีพิมพ์ข่าวเท็จ สั่นหัว โบกมือปฏิเสธ ลักษณะการโกหกชัด ๆ ทนสาบาน ทำเล่ห์กระเท่ อวดวิเศษ มายาหลอกคนอื่น ทำเล่ห์เพทุบาย เสริมความจากข้อมูลเดิมเสริมให้เกินจริง อำพราง http://winne.ws/v14456

3.1 พัน ผู้เข้าชม
แชร์