ลีลาศจังหวะแทงโก้ โรงเรียนนครสวรรค์ ปล่อยคลิปออกมาเพียง 1 วัน ยอดคนดูทะลุ 10,000 views

การแสดงลีลาศจังหวะแทงโก้ และการแสดงไลน์แดนซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพิธีเปิดกีฬาคณะสีร่มสักเกม ปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนครสวรรค์ ฝึกซ้อมโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนครสวรรค์ http://winne.ws/v16950

2.0 พัน ผู้เข้าชม

ที่มา : youtube โรงเรียนนครสวรรค์

แชร์