เพลงชาติไทย ฉบับเต็ม 2 นาที ที่ใช้เปิดในสถานีวิทยุช่วงเช้า ทุก ๆ วัน

เพลงชาติไทย ที่ใช้เปิดในสถานีวิทยุช่วงเช้า ประกอบไปด้วย คำนำเพลงชาติ + เพลงพม่าประเทศ + เสียงนาฬิกา + เสียงบอกเวลา + เพลงชาติไทย http://winne.ws/v17185

4.0 พัน ผู้เข้าชม

เพลงชาติไทย ที่ใช้เปิดในสถานีวิทยุช่วงเช้า ประกอบไปด้วย

คำนำเพลงชาติ + เพลงพม่าประเทศ + เสียงนาฬิกา + เสียงบอกเวลา + เพลงชาติไทย

ความยาว 2 นาทีเต็ม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้ที่ http://www.4shared.com/mp3/rSQs66vRba/

แชร์