สำเร็จแล้ว ! รัสเซียสร้างมอเตอร์ไซค์บินได้สำเร็จแล้วเป็นรายแรกของโลก!!

คาดว่าจะยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบและความปลอดภัย แต่ตอนนี้มาดูความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งกัน ... http://winne.ws/v18919

2.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : Shark Racing TV

https://www.youtube.com/watch?v=MEefO8wmFRU

แชร์