กามสุขัลลิกานุโยคในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร- โดย พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ

ทางสุดโต่ง๒ทางนั้นเป็นอย่างไร?กามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกาม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้นักบวชเข้าไปเกาะเกี่ยวเพราะมีโทษ๕ประการคือหีโนเป็นธรรมอันเลว,คัมโมเป็นธรรมของชาวบ้าน,โปถุชชะนิโกเป็นธรรมของปุถุชน http://winne.ws/v19041

2.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.facebook.com/dmpcpgc/videos/319158778494499/

แชร์