เพลงพุทธประวัติ เข้าใจง่าย ฟังแล้วมีความสุข โดยเพลิน พรหมแดน ครูเพลงลูกทุ่งชื่อดัง

เทวดาทั้งหมื่นจักรวาล มาที่ดุสิต เพื่ออาราธนาพระโพธิสัตว์ให้เสด็จลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสััมพุทธเจ้า โปรดสัตว์โลก พระโพธิสัตว์ รับคำทูลอาราธนานั้น http://winne.ws/v21425

4.1 พัน ผู้เข้าชม

02 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน02 - สู่ครรภ์พระมารดา  https://www.youtube.com/watch?v=CPBOzN8qdvs

03 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน03 - ทรงประสูติกาล  https://www.youtube.com/watch?v=Jn8rK45tgpo

04 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน04 - ความอัศจรรย์วันประสูติ  https://www.youtube.com/watch?v=VuXN7whGuZ4

05 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน05 - กาฬเทวินดาบส   https://www.youtube.com/watch?v=Y3ENATgHyTA

06 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน06 - ถวายพระนาม  https://www.youtube.com/watch?v=UKlyva839-k

07 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน07 - วันแรกนาขวัญ  https://www.youtube.com/watch?v=1Xre5vyqOuw

08 - เพลงพุทธประวัติ โดย เพลิน พรหมแดน08 - อภิเษกสมรส  https://www.youtube.com/watch?v=pXrXtbUktAE

ฯลฯ

ขอเชิญฟังต่อจนจบทุกตอน จะได้ความรู้ทั้งหมดเลยครับ...

แชร์