พืชพูดได้หรือเปล่า??

พืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมันโตได้ แต่มันอาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้หรือเปล่า? นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองว่าพืชพูดกันเองได้หรือเปล่า? แต่ที่แน่ ๆ มันสามารถสร้างภูมิต้านทานได้เหมือนมนุษย์ ... http://winne.ws/v19561

1.1 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : TED-Ed Thai

https://www.youtube.com/watch?v=qzKkst_KTGs

แชร์