เรือพลังงานแสงอาทิตย์ ...

ใช้เวลาคิดค้นถึง 4 ปี เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ ที่บ้านเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ได้คิดค้นสร้างเรือพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานแล่นเรือ และเตรียมดัดแปลงเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ในภาคการประมง และการท่องเที่ยว ... http://winne.ws/v20115

1.7 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ThaiPBS

https://www.youtube.com/watch?v=E7v6dWekfsY

แชร์