คนระลึกชาติ หรือ จำอดีตชาติได้ หลายคนไม่เชื่อ... แต่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย !!!

การเวียนว่าย ตาย-เกิด ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา ถูกศึกษาผ่านปรากฏการณ์ของคนที่เชื่อว่าระลึกอดีตชาติได้ หลายกรณีแม้จะยากที่จะพิสูจน์ และเชื่อได้ว่า การระลึกอดีตชาติ มีอยู่จริง หรือเป็นเพียงภาวะทางจิตที่เรียกว่า ความทรงจำเทียม http://winne.ws/v23541

209 ผู้เข้าชม

แม้การระลึกชาติได้ หรือการจำอดีตชาติได้ ยังไม่สามารถพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้ง  แต่การระลึกจดจำอดีตชาติได้และส่งผลถึงปัจจุบันชาติ จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในการทำกรรมดี หรือกรรมชั่ว ที่สำคัญคือสิ่งที่เราทำอยู่และกำลังจะทำนั้นเมื่อลงมือกระทำแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคต ซึ่งเราสามารถกำหนดอนาคตได้ด้วยตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้ว ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย!!!


ขอขอบคุณ : ThaiPBS

แชร์