เทคนิคการเลือกคบคน ??

สาเหตุของความเจริญ หรือความเสื่อมของชีวิตคน อยู่ที่การเลือกคบคน คนเราควรเลือกคบคนที่อยู่ด้วยแล้วความดีเจริญขึ้น ความชั่วเสื่อมลง http://winne.ws/v26211

2.1 พัน ผู้เข้าชม

เทคนิควิธีการเลือกคบคน ให้เลือกคบคนดี หรือ เลือกคบบัณฑิต หรือ ในพระไตรปิฏกเรียกคนเหล่านี้ว่า “สัตบุรุษ” หมายถึงคนที่มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

1.      มีนิสัยไม่ชอบนินทาว่าร้ายใคร คือ สิ่งใดที่เป็นความเสียหายของผู้อื่น แม้นถูกถามก็ไม่เปิดเผยถูกซักมากเข้า ก็ตอบแบบอ้อม ๆ แอ้ม ๆ

2.      มีนิสัยชอบยกย่องให้เกียรติ ชื่นชมคนเก่งคือ สิ่งใดที่เป็นเกียรติคุณของคนอื่น แม้นไม่มีใครถาม ก็จะหยิบยกมาพูดมากล่าวถึงบ่อย ๆ ถ้าถูกถามก็จะขยายความโดยพิสดาร จับดีคนอื่นเรื่อยไปจดจำความดีนั้น ๆ

3.      มีนิสัยชอบแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ คือ สิ่งใดที่เป็นความเสียหายของตัวเองแม้นไม่ถามก็จะเล่าความบกพร่องนั้น ๆ เพื่อให้คนอื่นไม่เป็นแบบอย่างตาม ถูกซักก็จะขยายความโดยพิสดาร ไม่ปกปิดความบกพร่องตัวเอง

4.      มีนิสัยไม่ชอบคุยโวโอ้อวด คือสิ่งที่เป็นเกียรติคุณของตัวเอง แม้นถูกถามก็ไม่เปิดเผย ถูกซักก็อ้อม ๆ แอ้ม ๆ

คนบางคนคบได้ที่ประตูรั้ว อยู่แค่นั้นพอ

บางคนคบได้ที่ประตูบ้าน

บางคนคบได้ที่ห้องรับแขกเท่านั้น

แต่บางคนคบได้ถึงในครัว"

สรุป คนที่ควรคบ คือ ไม่ชอบนินทาใคร ชื่นชมคนเก่ง และไม่ชอบคุยโม้ ส่วนคนที่ไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ ก็ตรงกันข้าม คือ มีนิสัยชอบนินทา ชื่นชมใครไม่เป็น และชอบคุยโวโอ้อวด

จิตผ่องใส สุคติเป็นที่ไป >>>

ขอขอบคุณข้อมูล : รู้ทันวิบากกรรม

ขอขอบคุณรูปภาพ : ประตูรั้ว ประตูบ้าน รับแขก ครัว

แชร์