"อดิศร" ชี้มหาเถรสมาคม ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มีการสอบสวนทวนความโดยละเอียดหรือยัง??

ตรงไปตรงมา : มหาเถรสมาคม ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มีการสอบสวนทวนความโดยละเอียดหรือยัง? http://winne.ws/v28209

543 ผู้เข้าชม
แชร์