"อดิศร" ชี้มหาเถรสมาคม ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มีการสอบสวนทวนความโดยละเอียดหรือยัง??

ตรงไปตรงมา : มหาเถรสมาคม ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด มีการสอบสวนทวนความโดยละเอียดหรือยัง? http://winne.ws/v28209

1.0 พัน ผู้เข้าชม
แชร์