บุกสภา ยื่นกมธ.เจ้าคณะปทุมฯถูกปลดไร้สาเหตุ

คาใจ! ตัวแทนชุมชนบุกสภา ยื่นกมธ.เจ้าคณะปทุมฯถูกปลดไร้สาเหตุ - พระนับร้อยสวดถวายกำลังใจ http://winne.ws/v28222

552 ผู้เข้าชม
แชร์